Tips en tricks digitaal MER

Een digitaal milieueffectrapport: wat is het en waarom zou ik ervoor kiezen?

In deze infographic vind je tips en tricks om de mogelijkheden van een digitaal MER beter te benutten.

Datum rapport
1 september 2023
Auteur
TwynstraGudde ; Rijkswaterstaat (RWS)
Uitgever
RWS
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)