Toelichting op de zoute ecotopenkaart Waddenzee - kombergingsgebied Friese Zeegat 2018

Voorliggend rapport geeft een toelichting op de samenstelling van de zoute ecotopenkaart Waddenzee - kombergingsgebied Friese Zeegat 2018. Een zoute ecotopenkaart is een product waarmee landschappelijke eenheden van de bodem van brakke en zoute wateren in kaart worden gebracht.

Op basis van de meest belangrijke fysische omgevingsfactoren en processen is een aantal abiotische indelingskenmerken gekozen die de omgevingskenmerken in kaart brengen. Op basis van de variabelen en de klassengrenzen worden de ecotopen beschreven en samengenomen in een hiërarchisch opgebouwd ‘Zoute Ecotopenstelsel (ZES.1), zie Bouma e.a. 2005. Bij vergelijking van meerdere gestandaardiseerde kaarten in de tijd kunnen situaties worden vergeleken met het verleden of voorspellingen in de toekomst worden gedaan.

Datum rapport
30 augustus 2023
Auteurs
Baptist, M.J., Jentink, R., Kers, A.S., Paree, E.
Auteur
Rijkswaterstaat, Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV) ; Wageningen Marine Research (WMR)
Uitgever
RWS, CIV
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat, Noord-Nederland (RWS, NN)