Kracht van de Uitvoering : een Rijkswaterstaat-onderzoek naar samenwerking tussen overheden voor het realiseren van ruimtelijke opgaven

Samenwerking tussen overheden voor het realiseren van ruimtelijke opgaven. 
De vraag is daarom op welke manier Rijkswaterstaat (RWS) invulling kan geven aan de samenwerking en wat hiervoor binnen de RWS organisatie nodig is.

In dit onderzoek staat het perspectief van buiten centraal. Er zijn daarom ruim 20 interviews gehouden met provincies, gemeenten en waterschappen. Welke samenwerking is er in hun ogen nodig voor het realiseren van de ruimtelijke opgaven? Vervolgens is de vertaalslag naar Rijkswaterstaat gemaakt: hoe kunnen wij invulling geven aan die benodigde samenwerking?

Datum rapport
1 september 2023
Auteurs
Bakker, M. den
Auteur
Rijkswaterstaat (RWS)
Uitgever
RWS