Aanpassing VOB-kade

In de zomer van 2022 heeft Rijkswaterstaat de VOB-kade in Velsen-Noord aangepast, zodat zeecruiseschip Silja Europa veilig kon afmeren voor de opvang van circa 1000 asielzoekers. De urgentie van het project was vanwege de asielcrisis hoog en de termijnen daardoor krap. Om lessen te kunnen trekken voor toekomstige, vergelijkbare spoedprojecten, heeft RWS aan Berenschot gevraagd om het project te evalueren. Het onderzoek is positief van toon: als verklaring voor het succesvol afronden van het project worden onder andere de expertise en ervaring van de betrokken medewerkers en de betrokkenheid vanuit het management genoemd. Het rapport benoemt de verschillende positieve lessen uit dit project, die ook van pas kunnen komen bij toekomstige projecten.

Uitgever
Rijkswaterstaat
Annotatie
Dit rapport is samengesteld naar aanleiding van reflectiesessies en betrokken collega’s van Rijkswaterstaat.