Volumebalans asfaltmengsels : een analyse van ingaande en uitgaande asfaltstromen tot 2030

Rijkswaterstaat (RWS) wil in 2030 circulair werken. Deze doelstelling moet onder meer behaald worden door de implementatie van de maatregelen die zijn opgenomen in de roadmap van het transitiepad wegverharding. 
Om afgewogen keuzes te kunnen maken binnen de roadmap, is inzicht nodig in bestaande en toekomstige materiaalvoorraden en -stromen die samenhangen met asfalt van verschillende mengsels. RWS heeft het EIB gevraagd om een massabalans voor asfalt op te stellen.

Centraal in dit onderzoek staat de vraag en het aanbod van asfalt nu en in de toekomst. Hiervoor is een analyse gemaakt van het wegenareaal in 2019 en de verdeling naar verschillende asfaltmengsels. Daarnaast is de huidige vraag naar asfalt in kaart gebracht en vervolgens een prognose gemaakt van de verwachtte ontwikkeling tot 2030.

Datum rapport
1 juli 2023
Auteurs
Endhoven, Th., Samson, S.
Auteur
Economische Instituut voor de Bouw (EIB)
Uitgever
EIB
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS)