Beheerbibliotheken kust

Het project KPP-B&O Kust is een meerjarig onderzoeksprogramma waarbinnen kennis over het kustsysteem wordt ontwikkeld om vraagstukken met betrekking tot het beheer en onderhoud van de Nederlandse kust te beantwoorden. Een vast onderdeel binnen dit programma is de Beheerbibliotheek Kust, een document met een overzicht van de beschikbare actuele informatie en kennis per kustvak. Dit betreft een beschrijving van de fysische toestand van het kustvak (morfologische systeemwerking, de kustverdediging, het uitgevoerde kustbeheer binnen Kustlijnzorg en de primaire waterkeringen), maar ook gebruiksfuncties zoals natuur en recreatie. Het gaat daarbij om informatie die relevant is voor het vaststellen van het suppletieprogramma. Ook vormt de beheerbibliotheek een goede basis voor het opstellen van andere kustadviezen en kustonderzoeken. Via de Beheerbibliotheek vindt extra borging plaats van de kennis die in het project KPP-B&O Kust wordt opgedaan. Daarmee vervult de Beheerbibliotheek een belangrijke rol in het kennis- en informatiemanagement voor het beheer en onderhoud van de kust.

Tussen 2013 en 2016 zijn de eerste versies van de Beheerbibliotheken opgesteld. In de daaropvolgende vier jaar (tussen 2017 en 2021) zijn twaalf Beheerbibliotheken geactualiseerd. Een nieuwe actualisatieronde vindt plaats vanaf 2022. Op deze pagina vindt u de meest recente beheerbibliotheken kust.

Datum rapport
12 januari 2024
Uitgever
Deltares. In opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Annotatie
Overzicht van beheerbibliotheken - beschrijvingen van het kustvak ter ondersteuning van het beheer en onderhoud van de kust:

- Beheerbibliotheek Ameland (2023)
- Beheerbibliotheek Delfland (2021)
- Beheerbibliotheek Noord-Holland (2024)
- Beheerbibliotheek Rijnland (2019)
- Beheerbibliotheek Schiermonnikoog  (2022)
- Beheerbibliotheek Schouwen (2022)
- Beheerbibliotheek Terschelling (2020)
- Beheerbibliotheek Texel (2020)
- Beheerbibliotheek Vlieland (2021)
- Beheerbibliotheek Voorne en Goeree (2019)
- Beheerbibliotheek Walcheren en Noord-Beveland (2018)
- Beheerbibliotheek Zeeuws-Vlaanderen (2020)