Data gap analyse kunstwerken

Data gap analyse voor het transitiepad Kunstwerken. Doel is het in beeld brengen van het verschil tussen benodigde en beschikbare data om de SLA-PIN circulariteit te kunnen bepalen voor die delen van het areaal van RWS die vallen binnen het transitiepad kunstwerken.

Rijkswaterstaat wil in 2030 volledig klimaatneutraal zijn en circulair werken. Om dit doel te bereiken is de strategie Naar klimaatneutrale en circulaire rijksinfrastructuurprojecten (KCI) [Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 2020] opgesteld. Onderdeel van deze strategie is het aanpassen van processen en werkwijzen.
Een van de onderdelen om circulair te werken is het meten en monitoren van circulariteit.

Datum rapport
24 maart 2023
Auteurs
Busse, R., Corven, E. van, Klanker, G.
Uitgever
Antea Group
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS)
Documentnummer
Projectnummer 0481151.100