Gezamenlijke lijst GWW-materialen

Rijkswaterstaat wil in 2030 circulair werken. Onderdeel daarvan is het meten en monitoren van circulariteit. In de raamovereenkomst Kennisinkoop Circulaire Economie (ROK CE) heeft Rijkswaterstaat daarom een perceel Meten en Monitoren opgenomen. Een van de projecten in dit perceel is het komen tot één gezamenlijke lijst met materialen.
Dit rapport bevat een voorstel voor de vorm en inhoud van de te ontwikkelen materialenlijst en geeft een plan van aanpak voor vervolgstappen voor het ontwikkelen van de materialenlijst en een gezamenlijke taal.

Datum rapport
21 maart 2023
Auteurs
Dekker, I.J.
Uitgever
Nebest
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS)
Documentnummer
Rapportnummer P53587