Bronnenonderzoek vrijkomende materialen RWS

Rijkswaterstaat heeft op het gebied van circulaire economie doelen gesteld: 50% circulair in 2030 en 100% in 2050. Om de voortgang voor het behalen van deze doelen te meten zijn prestatie-indicatoren (SLA-PINs) op gesteld. Deze indicatoren hebben onder andere betrekking op de materialen die vrijkomen uit projecten van RWS.

Het doel van dit onderzoek is het in beeld brengen van huidige beschikbare gegevens van vrijkomende materialen bij GWW-projecten van Rijkswaterstaat in databronnen van ketenpartners. Hiernaast is het doel om een plan van aanpak op te stellen waarmee met gebruikmaking van deze bronnen een eerste meting uitgevoerd kan worden waarmee de monitoring op de doelen van RWS kan beginnen.

Uit eerder onderzoek van RWS blijkt dat binnen RWS geen bruikbare bronnen voor vrijkomende materiaalstromen beschikbaar zijn. De focus van dit onderzoek ligt dan ook op de beschikbaarheid van bronnen bij ketenpartners van RWS, zoals aannemers, slopers, afvalverwerkers, brancheorganisaties en datamanagementpartijen.

Datum rapport
30 maart 2023
Auteurs
Aardenburg, C., Jutte, J.B., Kemp, C.
Uitgever
Insert ; Royal Haskoning
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS)