Macrozoöbenthosmonitoring in de Zoete Delta en het Volkerak, 2022 : waterlichamen: Beneden Maas, Boven en Beneden Merwede, Dordtse Biesbosch, Hollandse IJssel en het Volkerak

Voorliggende jaarrapportage bevat de analyseresultaten en monstername van respectievelijk Volkerak/Zoommeer - Eendracht en Zoete Delta.

Beschrijft de resultaten van de bemonstering en analyse van macrozoöbenthos in de waterlichamen Beneden Maas, Boven en Beneden Merwede, Dordtse Biesbosch, Hollandse IJssel en het Volkerak in 2022.

Datum rapport
21 juli 2023
Auteurs
Achterkamp, B., Dongen, L.G.J.M. van, Japink, M., Kruijt, D.B.
Uitgever
Waardenburg Ecology
Annotatie
Projectnummer: 21-1032 en 21-1033 
In opdracht van Rijkswaterstaat, Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)
Documentnummer
23-048 ; RWS rapport BM 23.19 ; Zaaknummers 31174869 (Volkerak/Zoommeer en 31174870 (Zoete Delta)