Update Polijstgetal en mineralogie : voorspellen van de stroefheidontwikkeling in de praktijk met behulp van een robuust verband tussen het polijstgetal en mineralogie op basis van aanvullende data

Dit rapport gaat in op de aanbevelingen die zijn gedaan in het op 9 augustus 2017 verschenen rapport “Polijstgetal en mineralogie” met daarin een regressieverband voor stollingsgesteente en een regressieverband voor sedimentgesteente om op basis van de mineralogische samenstelling van het gesteente de weerstand tegen polijsten te berekenen.
De aanbevelingen waren:
• De regressieverbanden voor de berekening van de polijstgetallen voor stollings- en sedimentgesteente verifiëren met aanvullend onderzoek;
• Door middel van een ringonderzoek de reproduceerbaarheid van de meting te bepalen.

De reden voor deze aanbevelingen is dat er relatief weinig monsters zijn onderzocht in vergelijking met het grote aantal variabelen. Dit houdt simpelweg in dat er van meer monsters het polijstgetal gemeten en de mineralogische samenstelling bepaald moet worden. Indien het huidige regressieverband robuust is, dan zouden de voorspellingen voor het polijstgetal op basis van de mineralogie van de nieuw toegevoegde monsters correct moeten zijn. Indien er echter voorspellingen bij zitten die niet juist zijn, dient het regressieverband opnieuw bepaald te worden.

Dit rapport gaat in op deze aanbevelingen. De verificatie is uitgevoerd met nieuwe door RWS ingewonnen data. De data zijn afkomstig van een in de periode 2016 t/m 2018 uitgevoerd onderzoek door RWS district Zuid-Nederland zuid.

Bijlage Correlatie en regressie (http://web.archive.org/web/20210530045233/http:/www.let.leidenuniv.nl/history/RES/stat/html/les10.html)

Datum rapport
18 juli 2023
Auteurs
Kuijper, P.M.
Uitgever
Rijkswaterstaat
Documentnummer
Rapportnummer GPO0523ZB183