Toelichting op de zoute ecotopenkaart Westerschelde 2022 : biologische monitoring zoute rijkswateren

Voorliggend rapport geeft een toelichting op het samenstellen van de zoute ecotopenkaart Westerschelde 2022.
Ecotopenkaarten zijn onderdeel van het biologische monitoringsprogramma ‘MWTL’ van Rijkswaterstaat-Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS-WVL). De producten worden ontsloten door Rijkswaterstaat-Centrale Informatievoorziening (RWS-CIV).
Ecotopenkaarten van alle zoete, brakke en zoute watersystemen worden in het kader van MWTL om de 6 jaar gerealiseerd om o.a. te voldoen aan de monitoringsverplichting voortvloeiend uit de Europese Kaderrichtlijn Water. Om de effecten van de 3e verdieping op te kunnen volgen is binnen het project ‘3e Verdieping Westerschelde’ van Rijkswaterstaat Zee en Delta een monitoringprogramma gestart. Binnen dit programma werd tot 2022 met een frequentie van 2 maal per jaar, en daarna met een frequentie van 3 maal per jaar een ecopenkaart Westeschelde gevraagd. Dit o.a. om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van het laagdynamisch areaal, één van de kwaliteitsparameters die waren en zijn opgelegd in de vergunningen die voor het uitvoeren van het onderhoud aan de afdeling Maritieme Toegang van het Vlaamse departement ‘Mobiliteit en Openbare Werken’ zijn verstrekt. De kaarten worden hiervoor gebruikt in het jaarlijks toetsoverleg van de Vlaams-Nederlandse werkgroep die zorgt draagt voor de opvolging van het zgn. Flexibel Storten proces.

Andere toepassingen van deze zoute ecotopenkaart zijn:

  • Het gebruik bij het evalueren van beheermaatregelen
  • Het gebruik als ruimtelijk kader voor de macrozoöbenthos monitoring
  • Het gebruik voor internationale beoordelingen voor KRW en N2000.
Datum rapport
13 juli 2023
Auteurs
Paree, E.
Uitgever
Rijkswaterstaat, Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)