Zeegrasherstel Zee & Delta en Noord Nederland [Kennisrapportages zeegrasherstel Waddenzee 2023]

Rijkswaterstaat voert vanuit Kaderrichtlijn water een grootschalig zeegrasherstel project uit in de de Waddenzee. Deze rapportages zijn het vertrek punt van de jaarlijkse PCDA cyclus en beschrijft de "state of the art" van zeegrasherstel in de Waddenzee voor droogvallend groot en klein zeegras (zostera marina en zostera noltii respectievelijk).
Meer informatie is te vinden op: https://www.rijkswaterstaat.nl/water/projectenoverzicht/waddenzee-herstel-zeegras

Datum rapport
8 maart 2023
Auteurs
Govers, L.L., Marijt. M.A.T., Versloot, F., Weisscher, T., Werf, T. van der, Zee, E.M. van der
Auteur
Witteveen+Bos (W+B) ...[et al.]
Uitgever
W+B (etc.)
Annotatie
Project 129454
In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS)
Documentnummer
Ref.: 129454/23-004.239 ; 129454/23-004.240