Sterkte parameter zandige waterkeringen [memo]

Binnen het programma BOI (beoordeling en ontwerpinstrumentarium) is een nieuw instrumentarium ontwikkeld voor zandige waterkeringen voor de Nederlandse kust, op basis van het proces-gebaseerde, numerieke model XBeach. Dit model kan worden gebruikt om de veiligheidsbeoordeling van de daarvoor geschikte delen van de zandige kust van Nederland mee uit te voeren. Het ‘Plan van Aanpak Vernieuwd Instrumentarium Zandige Keringen’ (Deltares en Arcadis, 2019) beschrijft de inmiddels afgeronde ontwikkeling van dit nieuwe instrumentarium. Rijkswaterstaat WVL heeft, in opdracht van DGWB, STOWA en de kust- en duinwaterkeringsbeheerders, de taak gekregen om de eerste fase (Ambitieniveau 1) van dit ontwikkelingsproject te leiden. Ambitieniveau 1 van Zandige Waterkeringen liep van 2020 tot 2022.
De rapportage die hier te vinden is, is een onderdeel van de rapportages als oplevering gedurende ambitieniveau 1 van BOI - Zandige Waterkeringen.

Datum rapport
5 juni 2023
Auteurs
Ridder, M. de
Uitgever
Deltares
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS)
Documentnummer
11209269-013-GEO-0002