Onderzoek samenstelling restafval uit KWD-sector in kader van Programma VANG Buitenshuis

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft het programma VANG Buitenshuis aan De Afvalspiegel opdracht gegeven de samenstelling van het restafval van de kantoor-, winkel-, en dienstensector (KWD) te onderzoeken.
Het betreft restafval van de KWD-sector dat vergelijkbaar is met huishoudelijk afval. De KWD-sector bestaat uit ruim 1 miljoen bedrijven in overheid, onderwijs, vrije tijd, vervoer, winkels, horeca, handel, zorg en zakelijke dienstverlening. Deze sector produceert 5,3 miljoen ton afval per jaar. Daarvan wordt nu ongeveer de helft gerecycled. De andere helft bestaat uit restafval dat wordt verbrand.

Het doel van het onderzoek is tweeledig:

  • eerste inzichten verkrijgen in de samenstelling van het restafval uit de KWD-sector; generiek voor de hele KWD-sector, maar ook specifiek per KWD-subsector (zoals onderwijs of kantoren)
  • een uniforme meet- en sorteermethode opstellen die recht doet aan de diversiteit van de KWD-sector.
Datum rapport
25 april 2023
Uitgever
De AfvalSpiegel en Witteveen+Bos
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS)