Integratie Herbruikbaarheidsscan binnen IAK : integraal advies

De afgelopen twee jaar is er in samenwerking met Rijkswaterstaat GPO en WVL gewerkt aan een tweetal pilots voor de verdere ontwikkeling van de Herbruikbaarheidsscan en de implementatie hiervan binnen IAK. De pilots bestonden hierbij uit onderstaande fases:
• Fase 1: Eerste pilot Herbruikbaarheidsscan
o Spoor 1: Herbruikbaarheidsscan 10 IAK-A objecten
• Fase 2: Tweede pilot Herbruikbaarheidsscan
o Spoor 1: Verdere optimalisatie Herbruikbaarheidsscan 10 IAK-A objecten
o Spoor 2: Verkenning toepassing Herbruikbaarheidsscan op 4 IAK-B objecten
• Fase 3: Integraal advies (spoor 1 en 2) voor integratie Herbruikbaarheidsscan
De resultaten van de uitgevoerde Herbruikbaarheidsscans van de IAK-A objecten binnen de eerste pilot (fase 1 – spoor 1) zijn vastgelegd in een serie van negen rapportages. Daarnaast zijn de resultaten vanuit de pilot en de daaruit volgende adviezen vastgelegd in een samenvattende rapportage.
Deze rapportage beschrijft de resultaten van de tweede pilot (spoor 1 en 2) per fase in de vorm van een managementsamenvatting. Daarnaast wordt antwoord gegeven op de vragen die centraal stonden als onderdeel van fase 3.

Datum rapport
20 februari 2023
Auteurs
Berg, W.H.J. van den
Uitgever
Nebest
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (RWS, GPO)
Documentnummer
P51866-1