Jaarrapportage Baggerwerkzaamheden Waddenzee 2022

In dit rapport worden de baggergegevens van de Waddenzee en de Eems-Dollard uiteengezet voor het jaar 2022. Voor de Waddenzee blijven de baggervolumes grotendeels onder de vergunningsvrije voet. Bij de Eems-Dollard ligt dat anders. Daar is een overschrijding van eerder afgesproken volumes. Exacte aantallen worden uiteengezet in dit rapport, dat Rijkswaterstaat samen met andere organisaties heeft opgesteld.

De Quickscan is een bijlage die hoort bij de Jaarrapportage Baggervolumes Waddenzee Eems-Dollard 2022. De QuickScan is het document waarin aanpassingen binnen het beheer worden verzameld. Buiten het beheerplan om zijn kleine aanpassingen mogelijk om optimaal beheer te garanderen. Deze worden in de QuickScan verzameld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verleggingen van verspreidingslocaties met als doel mee te bewegen met natuurlijke verplaatsing van de geul.

Datum rapport
29 maart 2023
Auteurs
Brils, F., Posthuma, A.
Uitgever
Rijkswaterstaat Noord Nederland, district West (RWS, NN)
Annotatie
Met bijlage: QuickScan Baggerwerkzaamheden Waddenzee 2023 (6 maart 2023).