Heranalyse ADCP-metingen MVED

Aanleiding: Inconsistentie in resultaten ADCP-metingen project MVED
Doel: Nagaan of de huidige ADCP-metingen bij het Uithuizerwad betrouwbaar zijn of niet

In dit memo is een heranalyse uitgevoerd van de ADCP-metingen (Acoustic Doppler Current Profiler) van het project Meerjarige Veldmetingen Eems-Dollard (MVED) voor stormen Corrie en Eunice van 2022. Hieruit blijkt dat de ADCP-metingen bij UHW op dit moment nog niet betrouwbaar genoeg zijn en dat nog een aantal verbeterslagen nodig zijn, voordat de resultaten gebruikt kunnen worden voor verdere analyses.

Datum rapport
11 mei 2023
Uitgever
Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)