Doorontwikkeling duurzame klanteisspecificatie : advies over de doorontwikkeling van de duurzame KES

Rijkswaterstaat heeft de ambitie uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal te zijn en circulair te werken. Om invulling te geven aan deze ambitie is door RWS o.a. een klanteisspecificatie (KES) opgesteld.

Het doel van het rapport is om te bepalen hoe de duurzame KES kan worden doorontwikkeld en vaker toegepast kan worden binnen Rijkswaterstaat om bij te dragen aan de ambities van 2030. Bij het bepalen van de ontwikkelmogelijkheden is tevens beschouwd of klanteisen van de duurzame KES al zijn opgenomen in basisspecificaties of dat deze klanteisen geschikt zijn om op te nemen in basisspecificaties.

Datum rapport
6 maart 2023
Auteurs
Kreike, B.
Auteur
Witteveen+Bos (W+B)
Uitgever
W+B
Annotatie
Projectcode: 133975
In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS)
Documentnummer
Referentie: 133975/23-004.006