Analyse serie suppleties Schouwen, Julianadorp en Texel

In afgelopen jaren is in het kader van KPP B&O Kust regelmatig onderzoek gedaan naar het morfologische gedrag van suppleties. Hierbij werd doorgaans gekeken naar één specifieke suppletie die afwijkend was, bijvoorbeeld door de manier van aanleggen. Op basis van gedetailleerde bathymetrische metingen werden hiermee meerdere waardevolle inzichten verkregen zoals het effect op geulverlegging of brekerbanken en de relevantie van het gefaseerd aanleggen van suppleties. Voorgaand onderzoek betrof met name geulwand- en vooroeversuppleties maar voor strandsuppleties was er relatief weinig onderzoek uitgevoerd.

Om meer inzicht te krijgen in het gedrag van strandsuppleties, maar ook suppleties in het algemeen, is er door Rijkswaterstaat en Deltares samen besloten om een hele serie strand-, vooroever- en geulwandsuppleties op dezelfde locatie te analyseren op basis van de regulier ingemeten bathymetrische data. Hiervoor zijn drie locaties gekozen: Schouwen, Julianadorp en Texel midden. De belangrijkste onderzoeksvraag was het vaststellen van factoren die samenhangen met de snelheid van de volumeafname. Daarnaast zijn er locatie-specifieke vragen onderzocht.

Datum rapport
18 april 2023
Auteurs
Knaake, B., Vermaas, T.
Uitgever
Deltares
Annotatie
Projectnr.: 11208035-003
In opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Documentnummer
11208035-003-ZKS-0005