Jaarrapportage Kaderrichtlijn Water 2022: Verbeterprogramma voor de rijkswateren

Rijkswaterstaat (RWS) speelt als uitvoeringsorganisatie en beheerder van de rijkswateren een belangrijke rol bij de verbetering van de ecologische en chemische waterkwaliteit. 
Rijkswaterstaat voert voor de rijkswateren een KRW-verbeterprogramma uit, bestaande uit ongeveer zeshonderd maatregelen. Hiermee zorgt RWS voor een meer natuurlijke inrichting van rivieren, meren en overgangs- en kustwateren. De KRW-maatregelen zijn onderverdeeld in zestien typen, waaronder (neven)geulen en strangen, natuurvriendelijke oevers, wetlands, vispassages, sanering, onderzoek en beheer.

Datum rapport
1 mei 2023
Auteur
Rijkswaterstaat (RWS)
Uitgever
RWS
Documentnummer
PPO0523ZB180