Meetmethode beeldkwaliteit zwerfafval oevers vanaf het water : opzet van de monitoring beeldkwaliteit zwerfafval op oevers van rijkswateren vanaf een varend schip

MEETMETHODE BEELDKWALITEIT ZWERFAFVAL VAN OEVERS VANAF HET WATER 
In 2021 is in een pilotproject een visuele inspectie van hotspots vanaf het water als methode onderzocht (zie uitkomsten hier). In 2022 is een vervolg pilot project uitgevoerd om de meetmethode die in 2021 is gebruikt te professionaliseren. Dit heeft geresulteerd in een aangepaste meetmethodiek en een meetprotocol. De visuele inspectie wordt gedaan per 50 meter door twee inspecteurs vanaf een werkschip. De inspecteur beoordeelt de oevers vanaf het werkschip, dat met 10 km/uur langzaam parallel aan de oevers vaart. Wat de inspecteur ziet zegt ons iets over de beeldkwaliteit, dit betekent hoe een bepaald punt er op een bepaald moment uitziet.
Naast een vlakdekkend beeldkwaliteit van de oevers/kades levert het protocol ook nog waardevolle additionele informatie. Per 50 meter van de oever wordt ook het oevertype opgegeven en is er ruimte voor notitie van bijzonderheden zoals een afvaldumping. Daarnaast wordt er om de 2.000 meter een procentuele verdeling opgegeven van zowel de aangetroffen categorieën zwerfafval als ook de plaats van dit afval op de oever op die locatie. Alle data wordt direct vastgelegd in een digitale kaart.

MEETRAPPORT BEELDKWALITEIT ZWERFAFVAL OP OEVERS VANAF HET WATER
In 2022 is in de regio WNZ een nieuwe schouw uitgevoerd van de beeldkwaliteit aan de hand van de meetmethode beeldkwaliteit zwerfafval van oevers vanaf het water. De resultaten laten zien dat de beeldkwaliteit sterk verschilt tussen de verschillende rijkswateren. Het kwaliteitsoordeel ‘groen’ en ‘geel’, waarbij er vanaf het water geen of nauwelijks zwerfafval is waargenomen op de oevers, is het vaakst gegeven. De wateren met een hoge beeldkwaliteit (geen tot weinig zwerfafval) zijn de Lek, Haringvliet, delen van Hollandsch Diep en de Biesbosch. Figuur 1.1 Verdeling van de beeldkwaliteit op ruim 12 duizend beoordeelde schouwpunten in RWS regio WNZ De wateren met een lage beeldkwaliteit (veel tot zeer veel zwerfafval) zijn vooral de Nieuwe Maas in Rotterdam, Oude Maas, Dordtsche Kil en Hollandsch Diep tussen Sassenplaat en de Voorhavens Volkeraksluizen. Vooral op de oevers Oude Maas en de Dordtsche Kil en het westelijke deel van de Nieuwe Maas komt het kwaliteitsbeeld rood (veel zwerfafval) op veel 50 meter schouwpunten voor. Hier zijn meerdere hotspots van zwerfafval.

BIJLAGE BIJ MEETMETHODE BEELDKWALITEIT, AFBEELDINGEN REFERENTIENIVEAUS
In deze bijlage worden de referentieniveaus toegelicht die zijn gebruikt bij de meetmethode beeldkwaliteit zwerfafval van oevers vanaf het water.

Datum rapport
5 december 2022
Auteurs
Koopman, J., Vermeer, P., Wilhelm, M.
Uitgever
TAUW
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL). Projectleider RWS: H. van der Bijl
Documentnummer
TAUW rapport R002-1285491-V03