Toelichting op de habitattypenkaart Vlakte van de Raan T1 2015-2017

Dit rapport geeft een toelichting op de samenstelling van de habitattypenkaart Vlakte van de Raan T1 (2015-2017). Een habitattypenkaart is een product waarmee het voorkomen van Natura 2000-habitattypen van zoete, brakke en zoute wateren en terrestrische habitatrichtlijngebieden in kaart wordt gebracht.

Datum rapport
14 april 2023
Auteurs
Kers, A.S., Zielman, J.B.
Uitgever
Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat Water Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)