Gebiedsanalyse zwerfafval regio Rotterdam

Rijkswaterstaat voert in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een programma Bronaanpak zwerfafval uit. De kern van het programma richt zich op het inzetten van maatregelen om zwerfafval te voorkomen via o.a. een brongerichte aanpak en een regionale beheeraanpak. In de regionale beheeraanpak worden in samenwerking met lokale gebiedsbeheerders maatregelen toegepast om zwerfafval tegen te gaan dat ontstaat bij o.a. stranden, stadskades, bedrijven en bouwplaatsen. Om inzicht te krijgen in de zwerfafvalbronnen in de regio Rotterdam, is er hier een gebiedsanalyse uitgevoerd. In dit rapport is de aanpak en resultaten van deze gebiedsanalyse uitgewerkt.

Datum rapport
20 maart 2023
Auteurs
Klooster, J., Koenders, L., Sanjeev Mehta, A.
Uitgever
Arcadis
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS)
Documentnummer
HV2DZ2DEDUHR-489854620-373:3.0