Landelijke zwerfafvalmonitor incl. extra gebiedstypen: jaarrapportage 2022

Om te meten hoe schoon Nederland is voert Rijkswaterstaat sinds 2008 in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de landelijke monitor zwerfafval uit. Hierbij meet Ecoconsult op ongeveer 1.400 locaties verspreid door het land hoe schoon het is en wat de samenstelling van het zwerfafval is. In dit rapport zijn de resultaten van 2022 weergegeven.

Datum rapport
25 januari 2023
Auteurs
Beek, G. ter
Auteur
Eco Consult
Uitgever
Eco Consult
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)