Landelijke zwerfafvalmonitor aanvullende rapportage opschalingskengetallen peuken & kauwgom : jaarrapportage 2022

Aanvullend op de jaarlijkse monitor zwerfafval, die Rijkswaterstaat uitvoert in opdracht van het ministerie IenW. Een onderzoek naar het aandeel sigarettenpeuken en kauwgom in zwerfafval. Bij peuken wordt ook onderscheid gemaakt tussen peuken zonder en met filter. 
In dit rapport staan de resultaten van dat onderzoek.

Datum rapport
21 december 2022
Auteurs
Beek, G. ter
Auteur
Eco Consult
Uitgever
Eco Consult
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)