Definitieve bevindingen kostenonderzoek zwerfafval : peiljaar 2021

Rijkswaterstaat heeft, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een onderzoek laten uitvoeren naar de kosten voor het voorkomen, opruimen, monitoren en verwerken van zwerfafval in Nederland.

De totale kosten voor het voorkomen, opruimen, monitoren en verwerken van zwerfafval in Nederland bedragen € 324 miljoen. Van dit bedrag komt 94 % voor rekening van gemeenten. De kosten voor afvalbakken is in het onderzoek meegenomen, maar vallen niet onder zwerfafvalkosten. De kosten voor het neerzetten, onderhoud en ledigen van afvalbakken bedraagt € 80 miljoen van de € 324 miljoen.

Voor dit onderzoek zijn middels een willekeurige steekproef gebiedsbeheerders geselecteerd die zijn bevraagd op de zwerfafvalkosten. Het gaat hierbij om gemeenten (verdeeld in vier clusters naar inwoneraantal), waterschappen en provincies, en de uitvoeringsdienst van Rijkswaterstaat, ProRail en Staatsbosbeheer. In totaal zijn 98 gebiedsbeheerders bevraagd wat heeft geleid tot 86 individuele datasets van gebiedsbeheerders.
Voor gemeenten betreft het een steekproef van bijna 20% van de populatie. Door een effectieve verdeling van de steekproef over de clusters 57% van alle zwerfafvalkosten van de Nederlandse gemeenten direct in kaart zijn gebracht.

Datum rapport
15 maart 2023
Auteurs
Argaman, A., Kamphorst, K., Ooms, J., Welsem, P. van, Wentzel, A., Zelfde, J. van 't
Auteur
Tauw
Uitgever
Tauw
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Documentnummer
Kenmerk: R001-1285523KHK-V04-los-NL ; Projectnr.: 1285523