Vervolgmeting apparatuurgebruik fietsers : najaar 2022

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft NDC Nederland in het najaar van 2022 onder 11.940 fietsers op 10 locaties visueel gemeten wat het gebruik is van apparatuur, zoals smartphones of mp3-spelers.
Met de campagne ‘MONO’ wordt geprobeerd om weggebruikers ervan bewust te maken dat ze hun aandacht niet kunnen verdelen tussen het verkeer en de smartphone. Onderdeel daarvan is dat fietsers worden verleid om hun smartphone niet meer te gebruiken in het verkeer voor activiteiten die erg afleiden (zoals het lezen of typen van berichten, muziek opzoeken, etcetera). Voorafgaand aan deze campagne is in september 2015 een nulmeting uitgevoerd, waarbij is gekeken naar het gebruik van apparatuur en het mobiel bellen op de fiets. Daaropvolgend zijn inmiddels zes metingen uitgevoerd in april 2016, april 2017, april 2019, juni 2020, juni 2021 en oktober/november 2022.
Om aan te sluiten bij de SPI Veilig Verkeersdeelnemer uit het SPV2030 en het Europese BASELINE-project zijn in 2022 naast metingen op werkdagen ook weekendmetingen uitgevoerd.

Datum rapport
7 maart 2023
Uitgever
Rijkswaterstaat
Annotatie
Onderzoek uitgevoerd door NDC Nederland, Goudappel