Infrastructuur van de Toekomst : ontwerpend onderzoek naar toekomstige denkrichtingen voor het Hoofdwegennet

Er wordt momenteel een transitie gemaakt naar een duurzame en gezonde manier van mobiliteit. In dit ontwerpend onderzoek wordt het mobiliteitssysteem vanuit verschillende denkrichtingen benaderd. We zien veel trends binnen verschillende sectoren die deze denkrichtingen ondersteunen of die in de transitie sturend kunnen zijn.
Het doel is om te onderzoeken hoe deze trends en ontwikkelingen impact hebben op het Hoofdwegennet, en hoe het Hoofdwegennet deze denkrichtingen kan ondersteunen of zelfs in gang kan zetten. Hiervoor worden ruimtelijke uitwerkingen gegeven op drie verschillende
schaalniveaus. Dit ontwerpend onderzoek dient, samen met lopende paralleltrajecten in duurzame mobiliteit als verrijkende input voor een vervolgtraject vanuit Rijkswaterstaat 'Redesign Hoofdwegennet'.

Datum rapport
28 februari 2023
Uitgever
PosadMaxwan
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS)