Advies verbeterpunten luchtvaartmodel AEOLUS

Het luchtvaartprognosemodel AEOLUS wordt gebruikt om per scenario (hoge/lage economische groei, met/zonder capaciteitsrestricties) prognoses voor de lange termijn op te stellen voor het aantal vliegtuigbewegingen, het aantal passagiers en de hoeveelheid vracht voor Nederlandse luchthavens.
AEOLUS wordt bijvoorbeeld toegepast voor scenario studies van de planbureaus (De Welvaart en Leefomgeving Scenario’s – WLO), verkenningen zoals de Klimaat en Energie Verkenning, voor het ramen van de effecten van verschillende beleidsmaatregelen zoals op het gebied van klimaatbeleid, voor het uitvoeren van kosten-baten analyses en ook om invoer te leveren voor de modellen voor landzijdige mobiliteit.
Recent is aan vier wetenschappers de vraag gesteld of AEOLUS geschikt is voor bovengenoemde toepassingen en welke opties men zag voor verdere verbetering van het model. De resultaten van deze wetenschappelijke review hebben samen met de uitkomsten van een groot aantal gesprekken met gebruikers van de uitkomsten van AEOLUS geleid tot een aantal opties voor verdere doorontwikkeling van het model. In dit rapport brengt het bureau Significance advies uit hoe deze doorontwikkeling verder geconcretiseerd kan worden.

Datum rapport
1 februari 2023
Auteurs
Eck, G. van, Kouwenhoven, M.
Uitgever
Significance
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat Water Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)