Afvalstoffenheffing 2022

In dit rapport is de jaarlijkse ontwikkeling van de afvalstoffenheffing en de kosten die gemeenten maken voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval (de afvalbeheerkosten) weergegeven. De gemiddelde kosten bij verschillende vormen van tariefdifferentiatie worden weergegeven. Er is in dit rapport geen overzicht meer opgenomen met verwerkingstarieven. In de bijlagen wordt, gegroepeerd per provincie, per gemeente de afvalstoffenheffing, het tariefsysteem en de soort inzameldienst weergegeven.

Datum rapport
1 februari 2023
Auteur
Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Uitgever
RWS
Annotatie
In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)