Technisch kader varende drones

Vergaand geautomatiseerd varen (smart shipping) kan de scheepvaart veiliger, duurzamer en concurrerender maken. Varende drones zijn daar een voorbeeld van. Deze onbemande vaartuigen stellen gebruikers in staat bijvoorbeeld inspecties en onderzoeken uit te voeren op een veiliger en nauwkeurig manier dan wanneer mensen aan boord zouden zijn. De Nederlandse maritieme industrie vervult een leidende rol in deze innovatieve sector.

Het uitgangspunt bij het ontwikkelen van beleid is altijd dat nieuwe technieken op een veilige manier moeten worden toegepast. Daarom heeft Rijkswaterstaat aan C-Job Naval Architects gevraagd om te komen tot een voorstel voor een technisch kader van eisen die gesteld zou moeten worden aan varende drones. Het betreft hier een opsomming van eisen met onderbouwing waaraan de varende drone volgens C-Job moet voldoen om veilig te kunnen worden ingezet, zonder hinder te veroorzaken voor het overige scheepvaartverkeer.

Uitgangspunt in het onderzoek was dat deze varende drones op een volwaardige manier deelnemen aan het scheepvaartverkeer, zo normaal mogelijk. Dat voorkomt dat het overige verkeer rekening moet houden met, of zelfs moet weten dat het te maken heeft met, een onbemand vaartuig.

Bij de totstandkoming heeft C-Job veelvuldig gebruik gemaakt van input van stakeholders: vaarwegbeheerders, controle-instanties en bouwers en gebruikers van varende drones. In de voorgestelde eisen is waar mogelijk aangesloten bij bestaande regelgeving (zowel nationaal als internationaal), gehanteerde indelingen en eisen voor de conventionele vaart.
Het advies van C-Job zal een rol spelen in de verdere beleidsvorming inzake varende drones.

Datum rapport
9 februari 2023
Uitgever
C-Job
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS)
Documentnummer
Doc.nr.: 000-111 ; Projectnr.: 21.118