Nalevingsverslag geluidproductieplafonds rijkswegen 2021

Het nalevingsverslag is het voornaamste instrument van Rijkswaterstaat om (1) te monitoren of de geluidproductieplafonds (GPP’s) niet worden overschreden en (2) de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en het publiek te informeren over de wijze waarop Rijkswaterstaat zorgdraagt voor de naleving van de GPP’s. Dit nalevingsverslag betref de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Hierin worden de resultaten van de monitoring en de stappen die Rijkswaterstaat neemt om de GPP’s na te leven gepresenteerd.

Datum rapport
16 september 2022
Auteur
Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Uitgever
RWS, WVL
Annotatie
Bevat de volgende documenten:
*Nota van bevindingen over de nalevingsverslagen geluidproductieplafonds rijkswegen en spoorwegen in 
2021
*Naleving geluidproductieplafonds rijkswegen 2021: Akoestisch onderzoek op referentiepunten : Wet Milieubeheer
Documentnummer
WVL0922FC008