A10 Noord tijdelijke ontheffing geluid : vanwege het verwijderen van beschadiging delen van geluidsschermen

De geluidschermen langs de A10 Noord te Amsterdam en Landsmeer hebben hun einde levensduur bereikt. De vervanging is voorzien in 2024 – 2025. De afgelopen jaren zijn er diverse schermpanelen los gaan zitten. Om in de toekomst een (verkeers)onveilige situatie te voorkomen zijn in 2022 schermpanelen verwijderd. De geluidschermen waren oorspronkelijk 4,5 tot 5 meter hoog. Op de locaties waar de panelen zijn verwijderd is de hoogte maximaal 3 meter. Door het verwijderen van het bovenste deel van het scherm verliezen de geluidschermen een deel van hun functie.

Datum rapport
2 februari 2023
Auteur
dBvision
Uitgever
dBvision
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS)

Met bijlagen:
- Presentatie Bewonersbijeenkomst geluidsschermen A10-Noord, 22 maart 2023
- Vragen en Antwoorden Bewonersavond geluidsschermen A10-Noord, 22 maart 2023
Documentnummer
RWS041-01-10fe