Roggenplaatsuppletie (Oosterschelde) : ontwikkelingen voor (T0: 2015 – 2019) en het eerste jaar na aanleg (T1: 2020) van de suppleties

Monitoring is uitgevoerd met als doel het effect van de suppletie op de hydrodynamica, morfodynamica en ecologie te onderzoeken. Ook is er specifiek aandacht voor de kwaliteit van de omliggende mosselpercelen. Rijkswaterstaat heeft samen met Wageningen Marine Research, NIOZ, Deltares, Delta Project Management en de Hogeschool Zeeland vóór (T0; tot oktober 2019) tot 1 jaar na (T1; tot december 2020) aanleg van de suppletie onderzocht.

De Roggenplaatdata vormen een unieke set, vanwege 1) het grote aantal meetlocaties, 2) de veelzijdigheid van de metingen zoals waterbeweging, zwevend stof, sedimentsamenstelling, morfologie, macrobenthos en vogels, en 3) de lange duur van deze metingen. De metingen dragen bij aan het begrip van veranderingen op de Roggenplaat als gevolg van de suppleties. Dit helpt het beheer van dergelijke gebieden te optimaliseren. De verzamelde data leren ons verder over de sturende fysische en ecologische processen in intergetijdengebieden, en de samenhang hiertussen. Tevens is in dit project aandacht voor de ontwikkeling van nieuwe monitoringsmethodes. Hieronder presenteren we kort de belangrijkste resultaten van de monitoringsdata met de focus op het verschil tussen de T0 en T1 situatie.

Datum rapport
1 maart 2021
Auteurs
Donk, S. van, Hamer, A., Vet, L. de, Walles, B., Werf, J. van der, Wijsman, J., Ysebaert, T.
Auteur
Wageningen Marine Research (WMR) ; Deltares ; NIOZ
Uitgever
WUR
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat, Zee en Delta (RWS, ZD)
Documentnummer
C038/21