Burgertaxonomieën voor de websites van Rijkswaterstaat en Inspectie Verkeer en Waterstaat: stageverslag Rijkswaterstaat

Voor de vernieuwing van de internet website van Rijkswaterstaat is een taxonomie ontwikkeld, die bijdraagt in de ontsluiting van webpagina's en de trefkans bij zoeken vergroot. Ook voor Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) is een dergelijke taxonomie ontwikkeld.

Datum rapport
28 juni 2007
Auteurs
Noort, D. van
Auteur
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Corporate Dienst Rijkswaterstaat (RWS, CD); Dennis van Noort
Uitgever
RWS, CD.
Annotatie
Stage uitgevoerd voor de Haagse Hogeschool, opleiding Informatiedienstverlening en –management (IDM), in de periode feb.–juni 2007.
Stagedocent: Wim Swart
Bedrijfsmentor: Peter Nieuwenhuizen
2 taxonomieën apart bijgevoegd.
39 p.
6 Bijlagen.
Documentnummer
354226