Wateren in het rivierengebied : achtergronddocument bij het Handboek natuurdoeltypen in Nederland

Datum rapport
1 januari 2000
Auteurs
Backx, J., Geilen, N., Molen, D. van der
Auteur
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); D. van der Molen, N. Geilen, J. Backx ...[et al.]; Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte
Uitgever
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS) [etc.].
Annotatie
156 p. 
ill.
(RIZA werkdocument ; 2000.155X)
(Rapport EC-LNV ; AS-03)
(Natuurlijke levensgemeenschappen van de Nederlandse binnenwateren ; 3)
In opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Expertisecentrum LNV)
Met samenvatting
Met lit. opg.
Documentnummer
97995