Storten van baggerspecie in open putdepots : covernotitie eerste fase

Bevat een samenvatting van de kennisinventarisatie en van de studie naar concentratiegrenzen voor baggerspecie op basis van effecten op het aquatische ecosysteem. Een aanzet wordt gegeven vor een toetsingskader voor het storten van baggerspecie in open putdepots. Tenslotte worden de aanbevelingen voor de tweede onderzoeksfase besproken.

Datum rapport
1 januari 1999
Auteurs
Beek, M.A., Best, J. de, Groen, K., Guchte, C. van de, Hartnack, K., Heijdt, B. van der, Pijkeren, D. van
Auteur
Grontmij Advies& Techniek, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); J. de Best, M. Beek, K. Groen, C. van de Guchte, K. Hartnack, B. van der Heijdt, D. ...
Uitgever
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA).
Annotatie
42, [8] p.
fig.
(RIZA rapport ; 99.053)
(AKWA-rapport ; 99.013)
In opdracht van het Ministerie van Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland (RWS NH)
ISBN 9036952824
Documentnummer
156012