Ecologische effecten Inrichtingsplan Veluwerandmeren : waterkwaliteit, waterplanten, watervogels en moerasvogels

Datum rapport
1 januari 2000
Auteurs
Beintema, A., Berg, M. van den, Jans, L., Kouwenhoven, E., Noordhuis, R., Platteeuw, M., Rijsdorp, A.
Auteur
Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); Directie IJsselmeergebied (RWS, RDIJ); M. van den Berg, L. Jans, R. Noordhuis, M. Platteeuw, A. Rijsdorp, A. Bei...
Uitgever
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA).
Annotatie
54, [19] p. 
fig., tab.
(RIZA werkdocument ; 2000.076X)
(BOVAR/IIVR ; 2000.04)
Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied (RWS, RDIJ)
Projectbegeleiding: P. Licht, P. van Rooy, H. Reeders
Met lit. opg.
Documentnummer
56179