Meerkoeten, zeeduivels en rivierkreeften : Rijkswaterstaat werkt aan het herstel van de grote wateren

De Europese Kaderrichtlijn water vereist dat onze wateren weer in een goede toestand worden gebracht, zowel voor wat betreft de waterkwaliteit als voor de ecologie. Rijkswaterstaat zet zich in voor ecologisch herstel van de grote wateren van Nederland. Dit rapport geeft een beeld van het beleid dat op dit terrein bestaat en de manier waarop Rijkswaterstaat dat uitwerkt. Daarna bespreekt het per regio wat er nodig is voor ecologisch herstel en de concrete projecten die voor de komende jaren zijn gepland.

Datum rapport
1 januari 2006
Auteurs
Iedema, W., Jans, L., Prins, T., Remmelzwaal, A., Soesbergen, M.
Auteur
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS RIZA); A. Remmelzwaal, W. Iedema, M. Soesbergen, T. Prins, L. Jans
Uitgever
RWS RIZA.
Annotatie
69 p.
Ill.
(RIZA rapport ; 2006.010)
(Nederland leeft met water)
In opdracht van DG Water
ISBN 9036957362
Documentnummer
336662