Methodiekrapport werkveld 66, AVI's, lucht IPCC, update 2013

Beschrijft de methodiek waarmee de broeikasgasemissies van afvalverbrandingsinstallaties op nationale schaal worden bepaald.

Datum rapport
1 november 2013
Auteurs
Hunnik, O. van
Auteur
O. van Hunnik ; Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Uitgever
RWS, WVL.
Annotatie
52 p.
tab.
ISBN 9789491750052
Versie 1.3
Documentnummer
662504