Het chloorgehalte van het Rijnwater

Datum rapport
1 januari 1952
Auteur
P. Santema; [Ministerie van Verkeer en Waterstaat,] Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren, Studiedienst
Uitgever
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER).
Annotatie
5 p.
tab., bijl.
Rapport (DDWT-BEN-1952.)6
Met lit. opg.
Documentnummer
84836