Bediening op afstand: eerst zien, en dan geloven : onderzoek naar de beleving van bediening op afstand van bruggen en sluizen : rapport

RWS Zeeland wil vanuit de beleving van in- en externe doelgroepen een bijdrage leveren aan het optimaliseren van de implementatie van bediening op afstand van bruggen en sluizen. Om dit doel te bereiken, is inzicht nodig in de positieve en negatieve aspecten van de (veiligheids)beleving van bediening op afstand en in mogelijke oplossingen om negatieve gevoelens te verminderen. Dit rapport geeft het onderzoek naar de (veiligheids)beleving en mogelijke oplossingsrichtingen.

Datum rapport
19 december 2006
Auteurs
Mulder, S., Nijhof, M., Zandvliet, R.
Auteur
M. Nijhof, S. Mulder, R. Zandvliet; TNS NIPO
Uitgever
TNS NIPO.
Annotatie
47 p.
Bijl., ill.
Met samenv.
Rapportnr.: Z1846
In opdracht van: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV) in opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Zeeland (RWS, ZL)
Projectbegeleiding: A. Boumans
Documentnummer
350346