Bestuursovereenkomst 2 (BOK-2) inzake de bestuurlijke samenwerking en besluitvorming tussen het Rijk, de Provincies Utrecht en Gelderland en de gemeenten Amersfoort en Nijkerk ten behoeve van het project A1/A28 knooppunt Hoevelaken : geactualiseerde vers

Datum rapport
20 juni 2013
Auteur
Provincie Utrecht ; Provincie Gelderland ; Gemeente Nijkerk ; Gemeente Amersfoort ; Rijkswaterstaat (RWS)
Uitgever
s.n..
Annotatie
Bevat diverse rapporten en memo’s:
- Knooppunt Hoevelaken: Dossier Ruimtelijke kwaliteit en vormgeving
Versie na gunning / 16-02-2015
- Ruimtelijke kwaliteit op verzorgingsplaatsen: eisen ruimtelijk ontwerp voor de uitbreiding van bestaande en aanleg van nieuwe verzorgingsplaatsen
in het project A28/A1 knp Hoevelaken: Palmpol, Neerduist, De Middelaar en Vathorst/Corlaer, kenmerk RWS-HB-2405077 d.d. 01-12-2014
- Memo Fysieke oplossingsruimte en de ruimtelijke contourenkaart project knooppunt Hoevelaken, d.d. 20-03-2013
- Memo Toelichting zoekgebieden natuur-, bos en watercompensatie, d.d. 18-01-2013
Documentnummer
767014