Monitoring nevengeulen : morfologische en bodemchemische monitoring oost- en westgeul Gamerensche Waard : datarapportage 1997/1998

Datum rapport
1 januari 1999
Auteurs
Heijdt, B. van der, Scheer, A. van der, Sorber, A., Wijngaarden, M. van
Auteur
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); A. Sorber, M. van Wijngaarden, B. van der Heijdt, A. van der Scheer
Uitgever
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA).
Annotatie
35, (122) p.
fig., tab.
(RIZA werkdocument ; 99.012X)
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederland (RWS, ON)
Met samenvatting
Met lit. opg.
Documentnummer
199962