Inventarisatie paai- en opgroeigebieden van vis onder invloed van een aantal e-centrales in Nederland

Het RIZA stelt een draaiboek op voor ecologisch onderzoek naar veldeffecten van koelwatergebruik gedurende relatief warme zomers, wanneer bedrijven de maximale lozingsnorm dreigen te overschrijden. Als onderdeel van dit project (MEETPOL) heeft de OVB voor het RIZA een bureaustudie uitgevoerd. In deze studie zijn voor de 15 e-centrales de potentiële paai- en opgroeimogelijkheden van vissen onderzocht in het door koelwater beïnvloedde deel van het ontvangende water. Het betreft zowel zoute als zoete wateren.

Datum rapport
1 januari 2006
Auteurs
Laak, G.A.J. de, Vaate, A. bij de, Vriese, F.T.
Auteur
Organisatie te Verbetering van de Binnenvisserij (OVB); F.T. Vriese, A. bij de Vaate, G.A.J. de Laak
Uitgever
OVB.
Annotatie
(Onderzoeksrapport ; KO2005037)
127 p.
Fig., tab.
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS RIZA)
Met samenvatting
Met lit. opg.
Documentnummer
343646