Weerstandscoëfficiënt C in open waterlopen met getiibeweging : Schematisatie van gegevenes ten behoeve van tweedimensionale getij berekening in de mond van het Haringvliet

Datum rapport
25 april 1966
Auteur
J.N, Svasek; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Deltadienst, Waterloopkundige Afdeling
Annotatie
4 p.
bijl., fig.
Nota (DD) K-405
Documentnummer
898928