Verantwoord omgaan met biociden in koelwater

Datum rapport
1 januari 1999
Auteurs
Bijstra, D.
Auteur
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Functionele Werkgroep Verontreiniging Oppervlaktewateren (FWVO); D. Bijstra
Uitgever
[s.n.].
Annotatie
14 p.
tab.
(FWVO-nota ; 99.02)
Zitting in de werkgroep namens RWS, RIZA: R. Berbee, D. Bijstra
Met lit. opg.
Documentnummer
205497