Nota betreffende een plan tot afsluiting van de rivier de Donge en het Oude Maasje

Geeft een beschouwing over het plan tot afsluiting van Donge en Oude Maasje naar aanleiding van het advies van ir. P.A. van de Velde. Schetst een toekomstbeeld met een cijfermatig overzicht.

Datum rapport
1 januari 1942
Auteur
P.Ph. Jansen (ingenieur van den Rijkswaterstaat)
Uitgever
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS).
Annotatie
20 p.
krt.
Documentnummer
175394