De opkistingen der rivierdijken in 1861 : uittreksel uit de berigten over de zamenstelling en de materialen der kistingen op de dijken langs de hoofdrivieren in Nederland, in Januarij en Februarij 1861

Datum rapport
1 januari 1861
Uitgever
[s.n].
Annotatie
32 p.
23 cm
Bijl. 1 uitvouwkaart met profieltekeningen
Vermoedelijk betreft het hier een publicatie van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)
Documentnummer
33731